Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12/2021 (điều chỉnh)(Từ ngày 22/3 đến ngày 26/3/2021) 
25/03/2021 
 

1. Thứ 2 (22/3/2021)

Sáng

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h15’-07h45’ (Chủ tịch, các PCT).

- Họp HĐ kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển (Chủ tịch);

- Họp tiếp, làm việc với Đoàn khảo sát du lịch của QH (đ/c Biên);

- Khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch 46-KH/TU (đ/c Cảnh).

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

Chiều

- Dự HN trực tuyến tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng (Chủ tịch);

- Khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch 46-KH/TU (đ/c Biên, đ/c Cảnh);

- Họp nghe báo cáo đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao (đ/c Huyền).

2. Thứ 3 (23/3/2021)

Sáng

- Họp giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp (Chủ tịch, các PCT).

Chiều

- Kiểm tra công tác bầu cử (Chủ tịch);

- Khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch 46-KH/TU (đ/c Biên, đ/c Huyền);

- (1) Làm việc với Công ty Đại Lợi dự án TT kiểm định; (2) Kiểm tra tình hình triển khai các dự án điện gió (đ/c Cảnh).

3. Thứ 4 (24/3/2021)

Sáng

- Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Bắc (Chủ tịch, đ/c Biên)

- Làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Thống kê (đ/c Cảnh).

- Họp nghe BC tiến độ triển khai các DA BT lúc 09h00’ (đ/c Cảnh);

- Làm việc giải quyết vướng mắc dự án Đập hạ lưu Sông Dinh (đ/c Huyền).

Chiều

- (1) Họp BCS Đảng UBND tỉnh từ 13h30’-14h30’; (2) nghe BC: PA ý tưởng điều chỉnh QH KDL Hoàn Cầu + Đồ án Điều chỉnh QH phân khu Khu đô thi Đông Văn Sơn - Bắc Bình Sơn từ 14h30’(Chủ tịch, đ/c Cảnh).

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 26/3 (đ/c Biên);

- Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đ/c Huyền).

4. Thứ 5 (25/3/2021)

Sáng

- Đi kiểm tra cơ sở đến hết ngày 26/3(Chủ tịch; đ/c Cảnh);

- Họp giải quyết kiến nghị của Cty CP XD An Khánh Ninh Thuận (đ/c Huyền).

Chiều

- Kiểm tra công tác bầu cử (đ/c Huyền).

5. Thứ 6 (26/3/2021)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

Chiều

- Họp giải quyết khiếu nại (đ/c Huyền)LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12/2021 (điều chỉnh)