Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2021 (điều chỉnh lần 2)(Từ ngày 15/3 đến ngày 19/3/2021) 
17/03/2021 
 

1. Thứ 2 (15/3/2021)

Sáng

- Dự Lễ chặn dòng, tích nước Cụm ctrình đầu mối Hồ Sông Cái (CT, đ/c Huyền).

- Họp Tiểu ban nghiệp vụ (đ/c Biên).

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh).

Chiều

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy(Chủ tịch);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên, đ/c Huyền);

-Họp nghe BC tiến độ DA KCN Phước Nam (đ/c Cảnh).

2. Thứ 3 (16/3/2021)

Sáng

- Làm việc với Tập thể BTV Huyện ủy Ninh Phước (CT, đ/c Biên, đ/c Cảnh);

- Dự HN trực tuyến tổng kết hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng (đ/c Huyền)

Chiều

- (1) Họp giải quyết vướng mắc BXDNL; (2) Đối thoại với công dân(Chủ tịch);

- Làm việc với Tổng cục GDNN (đ/c Biên);

-Họp nghe báo cáo quy hoạch khu dân cư Cà Ná(đ/c Cảnh);

- Họp GPMB DA hồ chứa nước sông Than (đ/c Huyền).

3. Thứ 4 (17/3/2021)

Sáng

- Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cả ngày (Chủ tịch)

- Dự HN trực tuyến với BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19(đ/c Biên);

- Họp rà soát GPMB dự án Đường đôi phía Nam và Khu K2 (đ/c Cảnh);

- Dự Hội nghị Hiệp thương lần 2 (đ/c Huyền).

Chiều

- Họp nghe BC, giải quyết vướng mắc DA KDL Mũi Dinh Ecopark (đ/c Biên);

- Dự HN trực tuyến giao ban toàn quốc công tác PCPNN (đ/c Cảnh);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

4. Thứ 5 (18/3/2021)

 Cả ngày

- Dự kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh, khóa X (Chủ tịch, các PCT).

Chiều

- Dự HN trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình CCHCNN (đ/c Biên);

5. Thứ 6 (19/3/2021)

Cả ngày

- Dự kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh, khóa X (Chủ tịch, các PCT)./.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2021 (điều chỉnh lần 2)