Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 10/2021 (điều chỉnh)(Từ ngày 08/3 đến ngày 12/3/2021) 
08/03/2021 
 

1. Thứ 2 (08/3/2021)

Sáng

- Thăm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân ngày 8/3 từ 07h (Chủ tịch);

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 09/3 (đ/c Biên, đ/c Cảnh);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

Chiều

- Họp nghe báo cáo KN công dân (Chủ tịch);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

2. Thứ 3 (09/3/2021)

Sáng

- Làm việc với Bộ Giao thông vận tải (Chủ tịch);

- Kiểm tra tiến độ thực hiện DA hồ chứa nước Kiền Kiền (đ/c Huyền).

Chiều

- Họp nghe báo cáo các vướng mắc của Doanh nghiệp (Chủ tịch);

- Đối thoại với công dân (đ/c Huyền).

3. Thứ 4 (10/3/2021)

Sáng

- Làm việc với Ngân hàng Thế giới từ 07h00’-07h30’ (Chủ tịch);

- Họp: (1) Họp thông qua Đề án phát triển du lịch từ 07h30’-09h00’; nghe báo cáo: (2) phương án ý tưởng điều chỉnh quy hoạch khu du lịch Hoàn Cầu + Đồ án Điều chỉnh QH phân khu Khu đô thi Đông Văn Sơn - Bắc Bình Sơn) (Chủ tịch, các PCT).

Chiều

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (Chủ tịch, đ/c Biên);

- Họp Tổ công tác LNG (đ/c Cảnh);

- Họp nghe BC về tình hình triển khai các đề tài nghiên cứu KHCN (đ/c Huyền).

4. Thứ 5 (11/3/2021)

Sáng

- Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ tịch);

- Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh (đ/c Biên);

- Họp nghe báo cáo GPMB cao tốc và QL27 (đ/c Cảnh);

- Làm việc với BQLDA 7 (đ/c Huyền).

Chiều

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền)

- Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Cảnh).

5. Thứ 6 (12/3/2021)

Cả ngày

- Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên);

- Làm việc với phòng thương mại Việt Nam tại Hà Nội (đ/c Cảnh);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 10/2021 (điều chỉnh)