Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06-07/2021 (Từ ngày 08/02 đến ngày 19/02/2021) 
05/02/2021 
 

Tuần thứ 06 (từ ngày 08-12/02/2021)

1. Thứ 2 (08/02/2021)

Sáng

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h15’-07h45’(Chủ tịch, các PCT);

- Họp nghe BC GQ các dự án năng lượng lúc 08h00’(Chủ tịch, đ/c Cảnh);

- Đi thăm chúc Tết (đ/c Biên);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

Chiều

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);

- Đi thăm chúc Tết (đ/c Biên);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh, đ/c Huyền).

2. Thứ 3 (09/02/2021)

Sáng

- Dự HN hiệp thương công tác bầu cử (Chủ tịch).

- Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Tết (đ/c Biên);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh, đ/c Huyền);

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, các PCT);

Tối

- Dự Khai mạc Vườn hoa Xuân Tân Sửu 2021 lúc 18h00’(Chủ tịch, các PCT)

3. Thứ 4, 5, 6 (10-12/02/2021)

Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

4. Thứ 5 (11/02/2021) (30 tháng chạp AL)

Tối

- Thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng lúc 18h30’ (Chủ tịch);

- Thăm, chúc Tết Công an tỉnh lúc 19h00’ (Chủ tịch);

Tuần thứ 07 (từ ngày 15-19/02/2021)

1. Thứ 2 (15/02/2021) (Mùng 04 AL)

Sáng

- Họp nghe báo cáo tình hình Tết (Chủ tịch, các PCT)

Chiều

Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

2. Thứ 3 (16/02/2021)

Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

3. Thứ 4 (17/02/2021) (Mùng 06 AL)

Cả ngày

- Đi thăm, chúc Tết đầu năm (Chủ tịch, các PCT).

4. Thứ 5 (18/02/2021)

Sáng

- Dự HN Ban Thường vụ nghe BC tình hình Tết (Chủ tịch, đ/c Biên. đ/c Cảnh);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

Chiều

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng (Chủ tịch, đ/c Biên)

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh, đ/c Huyền).

5. Thứ 6 (19/02/2021)

Sáng

- Thăm, kiểm tra triển khai NV đầu năm tại Cảng tổng hợp Cà Ná (Chủ tịch);

- Dự HN tổng kết ngành thông tin và Truyền thông (đ/c Biên);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh, đ/c Huyền).

Chiều

- Họp HĐ nghĩa vụ quân sự 2 cấp (tỉnh và 7 huyện, thành phố) báo cáo tình hình công tác chuẩn bị giao, nhận quân năm 2021 (Chủ tịch)

- Làm việc tại cơ quan (các PCT).

6. Chủ nhật (21/02/2021)

Sáng

- Thăm và kiểm tra triển khai nhiệm vụ đầu năm tại DA Hồ Tân Mỹ (Chủ tịch).


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06-07/2021