Thông báo chung dịch bệnh Covid-19
 
Kéo dài thời gian cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống với dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới vi rút Corona gây ra 
07/02/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 06/02/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh, về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virút Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Kế hoạch số 64/KH-BGDĐT ngày 06/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về truyền thông phòng chống dịch bệnh nCoV trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phổ, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

1.Thông báo đến các cơ sở giáo dục, đào tạo, trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phố thông, sinh viên, học viên trên toàn tỉnh được tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020 (7 ngày) và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục;

2.Thông qua giáo viên chủ nhiệm phối họp với gia đình tăng cường công tác quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học phòng, chông dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virút Corona gây ra; hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà, ôn tập trực tuyến . . .;

3.Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT, ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Y tê và Sở GD&ĐT về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Xem chi tiết tại đây
NH