Cải cách hành chính
 
Kế hoạch triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận nhằm cải thiện, phát triển bền vững Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021 
06/08/2021 
 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY