Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
16/04/2021 
 

Nhằm phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng, ngày 15/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1828/KH-UBND về tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch sẽ có 95% đối tượng nguy cơ và cộng đồng được tiêm chủng đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vắc xin và theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế. Việc tiêm chủng sẽ được sắp xếp cho các đối tượng cần tiêm vắc xin phòng COVID-19 sắp xếp theo mức độ ưu tiên theo tình huống dịch và trong bối cảnh nguồn vắc xin cung cấp hạn chế tại Việt Nam, cụ thể như:

- Nhóm đối tượng ưu tiên và miễn phí theo Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ: 188.803 người và những người sống trong vùng có ổ dịch bệnh (nếu có phát sinh).

- Nhóm đối tượng khác: 223.005 người; gồm những người từ 18 đến 65 tuổi (không thuộc nhóm thuộc khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ) do Trung ương hỗ trợ theo yêu cầu phòng chống dịch hoặc tự nguyện chi trả kinh phí mua vắc xin hoặc kinh phí từ các nguồn tài trợ, viện trợ.

Để việc thực hiện Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao./.

Đặng Thị Bích Phượng