Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Kế hoạch Tiếp nhận, quản lý, cách ly công dân tỉnh Ninh Thuận từ khu vực các tỉnh, thành về lại tỉnh sau khi các tỉnh, thành chuyển trạng thái phòng, chống dịch theo hướng giảm mức độ thực hiện giãn cách xã hội 
18/09/2021