Y tế - Đời sống
 
Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 
03/12/2020 
 

Ngày 03/12/2020, UBND tỉnh họp với thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch trước những diễn biến mới phát sinh. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp.Toàn cảnh cuộc họp


Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh ta đến nay cơ bản vẫn kiểm soát tốt, tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp mới phát sinh tại thành phố Hồ Chí Minh thì nguy cơ lây lan nguồn bệnh về tỉnh ta là rất lớn; thêm vào đó, các mối nguy từ người nhập cảnh nhưng không chấp hành nghiêm quy định về cách ly, giám sát y tế, từ người nhập cảnh trái phép vẫn luôn thường trực. Trong khi đó, hiện nay tại một số nơi, ngay cả trong một số cơ quan nhà nước và trong nhân dân đã bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục đề cao cảnh giác, không chủ quan; khẩn trương kích hoạt lại cơ chế giám sát, phòng chống dịch các cấp phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay, xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, thói quen trong điều kiện có dịch. Đồng thời cần quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ không để dịch bệnh lây lan nhưng phải tạo điều kiện tối đa để phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân.

Về công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện chỉ đạo các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến dịch bệnh hiện nay để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát trên tất cả các ngành/lĩnh vực, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, các ngành,... Trước mắt, giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, truyền thông, truyền tải đến người dân các thông điệp về phòng chống dịch, các hình thức xử lý vi phạm hành chính liên quan để người dân nhận thức rõ tầm quan trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19 để chủ động thực hiện; công tác truyền thông phải đi trước một cách mạnh mẽ, đầy đủ, chính xác để người dân có đủ thông tin nhưng cũng không gây hoang mang, tiêu cực, ý kiến trái chiều trong Nhân dân.

Về trường hợp chuyên gia người Đức của Công ty TNHH Vinacco không chấp hành nghiêm túc quy định về cách ly tại nơi lưu trú, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình thực hiện cách ly và khẩn trương có giải pháp về cơ chế phối hợp, thông tin giữa các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ cách ly phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Thống nhất xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Vinacco (công ty bảo lãnh chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Tỉnh) vi phạm không tuân thủ quản lý cách ly tại nơi lưu trú theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ; đồng thời yêu cầu lãnh đạo Công ty nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và chấn chỉnh việc quản lý chuyên gia nước ngoài theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các cơ sở lưu trú đăng ký là cơ sở cách ly phòng chống dịch theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban điều hành các khu cách ly, Sở Y tế và các địa phương liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát lại cơ sở vật chất, quy trình tổ chức cách ly của từng cơ sở lưu trú đảm bảo theo đúng quy định; cơ sở nào chưa đảm bảo yêu cầu, không tuân thủ nghiêm quy trình cách ly khách lưu trú thì đề xuất đưa ra khỏi danh sách cơ sở cách ly; đồng thời công tác kiểm tra này cần phải tiến hành thường xuyên, định kỳ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót./.

Như Ngọc