Chính trị - Xã hội
 
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 trên lĩnh vực văn hóa-xã hội 
18/06/2021 
 

Ngày 16/6/2021, đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát tiến độ triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội (Ban Chỉ đạo). Tham dự cuộc họp có một số thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số Sở, ngành thuộc khối văn hóa-xã hội báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của các Sở, ngành đã chủ động, nỗ lực và khẩn trương triển khai những nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội tại Chương trình số 09-CTr/TU, Công văn số 325-CV/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 09/QĐ-UBND và Quyết định số 02/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tính đến nay, các Sở, ngành đã hoàn thành 15/21 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 71,4%; hiện còn 06/21 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn.

Đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp

Để công tác tham mưu thực hiện 06 nhiệm vụ còn lại của năm 2021 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên nhấn mạnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan tiếp tục chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại các văn bản nêu trên; đồng thời đề nghị Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương soát thêm những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát sinh thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách có tầm ảnh hưởng rộng, lâu dài, xuyên suốt cần có sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất bổ sung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá 06 tháng cuối năm 2021./.

Nguyễn Anh Minh