Bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026
 
Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
03/03/2021 
 

Ngày 25/02/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội nghị). Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị; đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Bộ Nội vụ.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQVN cấp tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn liên quan; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQVN cấp huyện, các cơ quan chuyên môn liên quan; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử cấp xã.


Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh

 Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn, giới thiệu các nội dung cơ bản Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (bầu cử); Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự bầu cử; Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của công tác bầu cử.

Ngoài ra, đại diện các Bộ, ngành Trung ương giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến công tác bầu cử./.

 

Ngọc Tiến – Sở Nội vụ 
Tin đã đưa
(17/05)
(14/05)
(11/05)
(26/04)
(30/03)
(30/03)
(23/02)
(23/02)
(27/05)
(27/05)