Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 06 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 
15/07/2021 
 
Ngày 13/7/2021, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 06 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Ban Dân vận Trung ương có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan.

Ngày 13/7/2021, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 06 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Ban Dân vận Trung ương có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

và Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận

 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực và đạt một số kết quả nổi bật, đó là tích cực triển khai học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp vận động Nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 03 loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm. Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giải quyết khó khăn, bức xúc trong người dân. Lực lượng vũ trang tăng cường công tác tuyên truyền, bám địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận 06 tháng đầu năm còn một số hạn chế là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác quán triệt một số văn bản của Đảng về công tác dân vận ở một số địa phương, đơn vị còn chậm; công tác dự báo, nắm bắt tình hình, phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm trong Nhân dân có lúc chưa kịp thời; sự phối hợp giữa một số cơ quan, tổ chức trong công tác dân vận chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao …

Đồng thời, tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã triển khai nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị hệ thống dân vận cả nước tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, chương trình công tác dân vận năm 2021 và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Triển khai có hiệu quả năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân, trọng tâm là tình hình đời sống người dân dưới tác động của dịch Covid-19, tình hình dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh trong Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đối ngoại, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Quan tâm công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, đơn thư khiếu nại của công dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, nâng cao chất lượng các phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng về cơ sở; kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 ở các cấp; tăng cường vận động, huy động các nguồn lực chăm lo cho các đối tượng khó khăn ổn định kinh tế và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống…

Về phía tỉnh Ninh Thuận, qua triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, công tác dân vận tiếp tục chuyển biến tích cực và đi vào chiều sâu, nhất là công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân. Chính quyền các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại, tiếp xúc trực tiếp, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của Nhân dân; các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch. Mặt trận và đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát với từng đối tượng; quan tâm đến quyền, lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên, Nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua, “Dân vận khéo” gắn xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tăng cường giám sát, phản biện và thực hiện dân chủ liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(20/12)
(17/09)
(15/09)
(13/09)
(10/09)
(10/09)
(09/09)
(09/09)
(07/09)
(07/09)