Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện Chỉ số PAPI 
13/09/2021 
 

Chiều ngày 08/9/2021, tại phòng họp trực tuyến của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện Chỉ số PAPI. Tham dự Hội nghị có: Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của các huyện, thành phố có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số PAPI năm 2020 để làm rõ những tồn tại, hạn chế trong từng chỉ số thành phần và Kế hoạch đột phá nhằm cải thiện, phát triển bền vững Chỉ số PAPI năm 2021. Lãnh đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phát biểu ý kiến đánh giá, làm rõ thêm về báo cáo phân tích kết quả thực hiện Chỉ số PAPI năm 2020, các giải pháp nhằm nâng cao, cải thiện Chỉ số PAPI trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên

chủ trì Hội nghị tại phòng họp trực tuyến của tỉnh

 

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long Biên ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện Chỉ số PAPI năm 2020 nhưng kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra, xếp hạng 58/63 tỉnh, thành phố. Có 6/8 trục nội dung giảm điểm và 7/8 trục nội dung giảm thứ bậc so với năm 2019; đặc biệt là có 02 trục nội dung “Thủ tục hành chính công” và “Quản trị điện tử” xếp hạng rất thấp (60/63 tỉnh, thành phố). Nguyên nhân dẫn đến kết quả nêu trên có nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, nhưng qua phân tích thì nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai Chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đồng thời, đề ra các giải pháp mang tính căn cơ, bền vững, lâu dài và có tính khả thi để cải thiện và duy trì ổn định Chỉ số PAPI tỉnh Ninh Thuận trong thời gian đến.

Trước mắt là trong năm 2021 đạt mục tiêu Chỉ số PAPI xếp vị thứ 45/63 tỉnh, thành phố; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên yêu cầu các Sở, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Thông báo số 292-TB/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 3941/KH-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng Sở, ngành, địa phương nhất là Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Sơn, huyện Thuận Nam (địa phương có các xã, phường, thị trấn sẽ tiến hành khảo sát Chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh) nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2021.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên cùng lãnh đạo các Sở, ngành sẽ làm việc, kiểm tra, khảo sát thực tế đối với các xã, phường, thị trấn được chọn khảo sát Chỉ số PAPI năm 2021 (phường Tấn Tài, phường Thanh Sơn thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; thị trấn Tân Sơn, xã Quảng Sơn thuộc huyện Ninh Sơn; xã Phước Diêm, xã Phước Nam thuộc huyện Thuận Nam) để kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(20/12)
(27/10)
(27/10)
(26/10)
(26/10)
(24/10)
(22/10)
(22/10)
(21/10)
(21/10)