Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2021 
09/04/2021 
 

Ngày 08/4/2021, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; chủ trì hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II . Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh; lãnh đạo các  Ban HĐND tỉnh; một số Sở ngành liên quan và Thường trực HĐND các huyện, thành phố.Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị


Thực hiện nhiệm vụ Quý I/2021, trong bối cảnh toàn tỉnh tích cực, chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra; trong đó, tập trung chỉ đạo xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giám sát, chương trình công tác trọng tâm năm 2021; tổ chức thành công kỳ họp thứ 17 (kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021) HĐND tỉnh khóa X; giám sát công tác chuẩn bị tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị các nội dung theo thẩm quyền liên quan đến công tác bầu cử và tổ chức giám sát, khảo sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp kịp thời, chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả đạt được của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quyền lợi người dân thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh và các huyện, thành phố. Tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh XIV đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo triển khai giám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 kết hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tổ chức đồng thời lưu ý thực hiện chặt chẽ, kịp thời đúng pháp luật, trong đó đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc bầu cử; thành lập các tổ chức bầu cử, rà soát các thành viên; đặc biệt, là các tổ bầu cử. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính tổ chức tập huấn hướng dẫn các nội dung bầu cử, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; kinh phí thực hiện bầu cử; đảm bảo tốt các phương án về an ninh trật tự; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại cũng như các vướng mắc liên quan đến các dự án trọng điểm; trước mắt tiếp tục quan tâm chỉ đạo để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba thành công tốt đẹp;…

Thanh Bình