Bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026
 
Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử 
14/05/2021 
 

Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao; các cơ quan từ Trung ương tới cơ sở rất sát sao, phối hợp chặt chẽ và thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa nghiêm túc phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện công tác bầu cử đạt hiệu quả, Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành văn bản đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn công tác bầu cử tại địa phương; Tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các ứng cử viên, thành viên các tổ chức bầu cử. Có phương án, kịch bản cụ thể trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp hiện nay, đảm bảo cho cuộc bầu cử được tổ chức thắng lợi. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử đảm bảo công bằng, an toàn, dân chủ, linh hoạt; tăng cường tiếp xúc cử tri thông qua hình thức trực tuyến và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông với các hình thức đa dạng, nội dung phong phú, tăng thời lượng tần suất trong tuần lễ sát ngày bầu cử, tăng cường tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tạo không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, ngày hội của toàn dân để người dân tích cực tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ cao; đồng thời đấu tranh phản bác mạnh mẽ hiệu quả với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Nhất là tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, các thời điểm sát ngày bầu cử, phòng chống sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống thiên tai, cháy nổ. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng yêu cầu các địa phương tập trung cao nhất cho nhiệm vụ trọng tâm này.

Thị Lam