Bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026
 
Đoàn kiểm tra số 1, Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Bác Ái và huyện Ninh Sơn 
26/04/2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBBC ngày 17/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 24/4, Đoàn kiểm tra số 1, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh do đồng chí Trần Quốc Nam, UVTU Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra và làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Bác Ái về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; cùng tham dự Đoàn kiểm tra có các đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên của Đoàn kiểm tra.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Bác Ái, công tác bầu cử trong thời gian qua trên địa bàn huyện được triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo đúng nội dung, quy trình, tiến độ. Hầu hết các nhiệm vụ có thời hạn đều được tổ chức hoàn thành trước hạn như: thành lập Ủy ban bầu cử; dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần giới thiệu ứng cử; hiệp thương lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba; ấn định đơn vị bầu cử; tiếp nhận hồ sơ người ứng cử, phê chuẩn khu vực bỏ phiếu; rà soát – niêm yết danh sách cử tri; lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang cư trú trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai công tác bầu cử đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, chưa tiếp nhận đơn thư, vụ việc liên quan đến người ứng cử. Qua Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, đã thống nhất lựa chọn 51 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện và 191 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Bầu cử huyện đã ấn định 7 đơn vị bầu cử để thực hiện bầu 30 đại biểu HĐND huyện và Ủy ban Bầu cử các xã cũng ấn định 52 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã để tổ chức bầu 175 đại biểu HĐND cấp xã theo quy định; đồng thời đã hoàn thành việc rà soát, in ấn và niêm yết danh sách cử tri tại UBND các xã và 52 khu vực bỏ phiếu với tổng số cử tri trên địa bàn huyện là 19.956 người.


Đồng chí Trần Quốc Nam, UVTU Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm lãnh chỉ đạo của huyện Bác Ái trong công tác triển khai bầu cử tại địa phương trong thời vừa qua cũng như một số định hướng từ nay đến ngày bầu cử và sau ngày bầu cử đáp ứng. Để góp phần cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội của toàn dân, đồng chí đề nghị huyện tiếp thu các ý kiến của thành viên trong Đoàn kiểm tra để lãnh đạo thực hiện từ nay đến ngày bầu cử các công việc phải được thúc đẩy thực hiện đầy đủ với quyết tâm cao; tiếp tục rà soát danh sách cử tri theo đúng chỉ đạo thống nhất của Ủy ban bầu cử tỉnh; tiếp tục rà soát lại danh sách thành viên Ban Bầu cử đã thành lập, Tổ bầu cử dự kiến thành lập với danh sách những người ứng cử để đảm bảo thực hiện quy định (Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND không được làm thành viên Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử…), kịp thời thay thế thành viên Ban bầu cử, Tổ bầu cử theo quy định nếu rà soát phát sinh trường hợp chưa phù hợp; đồng thời cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về nhân sự tham gia Tổ bầu cử vì đây là bộ phận rất quan trọng, có tính chất quyết định đến việc kiểm đếm kết quả bỏ phiếu của cử tri (đảm bảo sức khỏe, có trình độ chuyên môn). Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử bằng các hình thức, chú trọng hình thức tuyên truyền trực quan tại các khu dân cư; phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở, nhất là phải có phương án dự phòng các tình huống phát sinh liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Bên cạnh đó, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu ưu tiên cân đối, bố trí thêm nguồn kinh phí phục vụ công tác bầu cử ở những địa bàn đặc biệt khó khăn để đủ nguồn lực, sinh lực để thực hiện nhiệm vụ; Sở Nội vụ khẩn trương tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ (khâu trang trí, kiểm phiếu,…) với tinh thần hướng dẫn chi tiết, tỷ mỹ thống nhất, đồng bộ. 

Trước đó, Đoàn kiểm tra số 1 đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Ma Ty, thôn Ma Lâm, xã Phước Tân, huyện Bác Ái.


Đoàn kiểm tra số 1, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phước Tân, huyện Bác Ái.

* Buổi chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 1, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Ninh Sơn về tình hình triển khai công tác bầu cử ở địa phương; do đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Nhìn chung, Ủy ban bầu cử huyện Ninh Sơn cũng đã ban hành và triển khai đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử; thực hiện đảm bảo các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở địa phương. Qua Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, đã thống nhất lựa chọn 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện và 341 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Bầu cử huyện đã ấn định 8 đơn vị bầu cử để thực hiện bầu 30 đại biểu HĐND huyện và Ủy ban Bầu cử các xã cũng ấn định 61 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã để tổ chức bầu 206 đại biểu HĐND cấp xã theo quy định.


Đ/c Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu

tại buổi làm việc tại huyện Ninh Sơn

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao đánh giá cao tinh thần chủ động của huyện và các xã trên địa bàn trong việc triển khai, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng tiến độ công tác bầu cử. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục rà soát lại danh sách thành viên Ban Bầu cử đã thành lập, Tổ bầu cử dự kiến thành lập với danh sách những người ứng cử để đảm bảo thực hiện đúng quy định; phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện triển khai tổ chức hội nghị để người ứng cử tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo kế hoạch; khẩn trương viết thẻ cử tri theo danh sách cử tri chính thức đã niêm yết; đối với việc chuẩn bị phiếu bầu cử, đây là nội dung rất quan trọng, đề nghị địa phương chuẩn bị in ấn phiếu bầu và phân phối đến Tổ bầu cử chậm nhất ngày 08/5/2021; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về nhân sự tham gia Tổ bầu cử. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử bằng các hình thức; rà soát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tiếp tục bám sát và đảm bảo triển khai có hiệu quả các phương án dự phòng các tình huống phát sinh liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trước đó, Đoàn kiểm tra số 1 đã kiểm tra thực tế và làm việc về công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hòa Sơn, xã Quảng Sơn huyện Ninh Sơn.

 

Đoàn kiểm tra số 1, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.


kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn.

Thanh Bình