Bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026
 
Đoàn Kiểm tra số 2 thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thuận Bắc 
30/03/2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBBC ngày 17/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 26/3/2021, đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh tiến hành kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Thuận Bắc.

Cùng tham gia kiểm tra có các thành viên Đoàn kiểm tra số 2 thuộc Ủy ban bầu tỉnh. Về phía địa phương được kiểm tra có đại diện Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các phòng, ban liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Lực đánh giá cao công tác triển khai bầu cử của huyện Thuận Bắc. Địa phương đã ban hành và triển khai đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử; đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thứ hai đảm bảo thời hạn luật định; công bố đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã và thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã theo đúng thời hạn luật định. Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã qua các hội nghị hiệp thương cơ bản đảm bảo theo đúng định hướng của cấp có thẩm quyền. Đến thời điểm kiểm tra, địa phương đã phê chuẩn 48 khu vực bỏ phiếu tại 06 xã thuộc địa bàn quản lý.


Đoàn kiểm tra làm việc với huyện Thuận Bắc

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian đến đảm bảo tiến độ, chất lượng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đến ngày 28/4/2021 (ngày chậm nhất phải công bố danh sách chính thức những người ứng cử); gồm: Rà soát lại danh sách thành viên Ban Bầu cử đã thành lập, Tổ bầu cử dự kiến thành lập với danh sách những người ứng cử để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 27 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Thành lập các Tổ bầu cử, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến nhân sự tham gia Tổ bầu cử; Hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu; Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 theo đúng thời hạn quy định; Ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình theo từng đơn vị bầu cử; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, nhất là các hình thức trực quan, sinh động và trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã; Xây dựng, dự kiến các tình huống đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; hiệp đồng, phối hợp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức bầu cử đã được Ủy ban bầu cử tỉnh phê duyệt trong trường hợp phát sinh covid19 hoặc phát sinh các tình huống thiên tai ảnh hưởng đến công tác bầu cử;….

Ngọc Tiến, Sở Nội vụ 
Tin đã đưa
(17/05)
(14/05)
(11/05)
(26/04)
(30/03)
(03/03)
(23/02)
(23/02)
(27/05)
(27/05)