Kinh tế
 
Điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất có hiệu quả 
04/03/2021 
 

Vụ đông - xuân 2020-2021, toàn tỉnh gieo trồng hơn 24.958 ha; trong đó, lúa 15.205 ha, diện tích còn lại là màu và thủy sản. Để đảm bảo sản xuất có hiệu quả, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chủ động triển khai kế hoạch điều tiết cấp nước hợp lý.

Theo báo cáo của Công ty, tính đến ngày 14-2, mực nước tại 21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh ở mức 135,90 triệu m3, chiếm gần 70% tổng dung tích thiết kế, cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 38%. Hồ Đơn Dương mực nước ở cao trình 1.040 m, tương đương dung tích 148,59 triệu m3, đạt hơn 90% dung tích thiết kế, cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 15%. Mặc dù lượng nước ở các hồ chứa được cải thiện đáng kể, đủ cho sản xuất đến cuối vụ đông - xuân, nhưng rút kinh nghiệm từ các đợt hạn hán trước đây, Công ty chủ trương tuân thủ nguyên tắc sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãnh phí để dự trữ nguồn phục vụ sản xuất cho cả năm 2021. Do đó, công tác điều tiết nước vụ đông - xuân có những điều chỉnh nhất định so với vụ cùng kỳ năm ngoái, trong đó chú trọng khai thác hiệu quả nguồn nước chạy máy của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim tưới cho 15.226 ha cây trồng các loại.

Ông Lê Phạm Hòa Bình, Phó Giám đốc Công ty, cho biết: Để tăng cường điều tiết nước bổ sung xuống sông Cái trong những giờ cao điểm lưu lượng chạy máy phát điện của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim giảm thấp, bắt đầu từ ngày 12-2, Công ty điều tiết nước bổ sung từ hồ Cho Mo với lưu lượng 0,74 m3/s để đảm bảo đủ nước cho các nhu cầu ở hạ lưu sông Cái. Tính đến ngày 14-2, tổng lượng nước hồ Cho Mo bổ sung cho sông Cái khoảng 0,218 triệu m3. Công ty tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn và các trạm thủy nông tăng cường theo dõi lượng nước xả của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim và quan trắc mực nước tại các đập Nha Trinh, Lâm Cấm để điều chỉnh độ mở cống hồ Cho Mo cho phù hợp, đảm bảo cấp vừa đủ nước bổ sung cho những vùng đang thiếu nước. Đối với hệ thống thủy lợi lấy nước từ sông Cái, thì tăng cường điều tiết tưới luân phiên giữa các đập dâng Sông Pha, Nha Trinh, Lâm Cấm và các cống lấy nước trên kênh Chính; đồng thời, giảm độ mở cống lấy nước đầu kênh Nam tại đập dâng Nha Trinh để ưu tiên đưa nước về kênh Bắc và đập Lâm Cấm; duy trì tối thiểu mực nước tại cửa điều tiết Thái Hòa tối thiểu 0,9 m để đảm bảo điều tiết nước luân phiên đưa nước về vùng 4 cuối kênh Bắc.

Riêng đối với các hồ chứa, giải pháp điều tiết nước Công ty đưa ra là mở cống cấp nước theo kế hoạch điều tiết nước của từng hồ; đồng thời, tăng cường điều tiết cấp nước luân phiên giữa các kênh trong hệ thống để tiết kiệm nguồn nước sử dụng trong suất mùa khô 2021. Phối hợp với các tổ, đội dùng nước thường xuyên kiểm kê, đánh giá, theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước tại các đập dâng, các kênh lấy nước, đảm bảo cấp nước đúng đối tượng, đúng nhu cầu, hiệu quả và tiết kiệm.

Với việc chủ động điều tiết nước hợp lý, đến nay toàn bộ khu tưới trong hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý đảm bảo được cấp đủ nước phục vụ cho sinh hoạt của Nhân dân, một số ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh và cấp đủ nước tưới cho cây trồng vụ đông - xuân 2020-2021 được xuống giống theo kế hoạch.

Theo Baoninhthuan.com.vn