Thông tin đấu thầu
 
Đăng tải thông báo xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Suối Tiên tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 
23/05/2019 
 

Ngày 22/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận có thông báo số 1783/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Suối Tiên tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận; hạn chót nộp hồ sơ trước 16 giờ ngày 21/6/2019.

Các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 02593.891679. Email: edo@ninhthuan.gov.vn.

(Đính kèm thông báo số 1783/TB-SKHĐT ngày 22/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận)

EDO 
Tin đã đưa
(09/09)
(06/09)
(30/08)
(25/08)
(19/08)
(04/06)
(09/03)
(03/03)
(18/02)
(08/02)