Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Công điện Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ "vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
17/09/2021 
 
TẢI CHI TIẾT CÔNG ĐIỆN