Chính trị - Xã hội
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Sở Tài chính 
10/09/2021 
 
Ngày 09/9/2021, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC năm 2021 tại Sở Tài chính. Cùng tham gia Đoàn Kiểm tra có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp. Về phía đơn vị kiểm tra có lãnh đạo và các Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra làm việc

với Sở Tài chính về công tác cải cách hành chính

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Tài chính đối với việc triển khai thực hiện 05 Chỉ số: PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, ICT, nhất là báo cáo nêu rõ những công việc trọng tâm, đột phá phải tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2021. Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch của UBND tỉnh, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ công tác của đơn vị. Qua kiểm tra, Đoàn công tác cũng đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần phải khắc phục để dần cải thiện các chỉ số trong năm 2021 và các năm tiếp theo một cách ổn định và bền vững, đặc biệt là chỉ số cải cách tài chính công do Sở Tài chính phụ trách.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam yêu cầu Sở Tài chính thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể: Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2021, Sở Tài chính cần rà soát kỹ, có biện pháp cụ thể để quyết tâm đến cuối năm 2021 hoàn thành 100% theo kế hoạch. Đối với 5 nhóm chỉ số CCHC, đặc biệt là các tiêu chí thành phần Sở Tài chính phụ trách tham mưu cho UBND tỉnh phải cải thiện, tăng điểm ổn định, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 đưa Ninh Thuận nằm trong tốp các tỉnh khá của cả nước. Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, Giám đốc Sở Tài chính phải thể hiện trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm thể chế hóa trách nhiệm của tập thể, từng cá nhân gắn với công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng, đào tạo, quy hoạch một cách công tâm, minh bạch. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính rà soát tham mưu giải quyết dứt điểm việc sắp xếp nhà đất theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; chấn chỉnh, đôn đốc, nhắc nhở các sở, ngành, địa phương còn sai sót, chậm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu cụ thể, công khai, minh bạch trong việc đánh giá hằng năm đối với các đơn vị phụ trách các chỉ số thành phần làm tụt giảm chỉ số về CCHC của tỉnh./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(20/12)
(27/10)
(27/10)
(26/10)
(26/10)
(24/10)
(22/10)
(22/10)
(21/10)
(21/10)