Chính trị - Xã hội
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 
10/09/2021 
 
Chiều ngày 09/9/2021, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cùng tham gia Đoàn Kiểm tra có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp. Về phía đơn vị kiểm tra có lãnh đạo và các Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra làm việc với
Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, để chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 3750/QĐ-SKHĐT ngày 12/11/2020 đề ra mục tiêu và 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 22 nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh 04 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quan trọng. Trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, đã tổ chức rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, quy trình thủ tục tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, trong đó rà soát cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và 10% đối với các thủ tục khác thuộc lĩnh vực đầu tư theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, công tác tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đã đạt được những kết quả tích cực.

Về kết quả thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong năm 2020, tỉnh Ninh Thuận đạt vị trí 32/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2019. Đây là nỗ lực của cả tỉnh, trong đó có vai trò là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh về Chỉ số này. Về kết quả triển khai Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), Sở Kế hoạch và Đầu tư sử dụng có hiệu quả 06 phần mềm quản lý trong thực hiện nhiệm vụ; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết các TTHC lĩnh vực thành lập doanh nghiệp và đầu tư; tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt tỷ lệ 42,9%; kết nối đồng bộ, chia sẻ dữ liệu 100% thủ tục thành lập và hoạt động doanh nghiệp giữa Cổng Đăng ký kinh doanh Quốc gia với Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, bài bản, chu đáo, trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư phục vụ cho buổi kiểm tra, đồng thời khẳng định, năm 2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020-2025, ngành Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, có tầm chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ được giao đòi hỏi phải nhanh hơn, cao hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Kế hoạch và Đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn nhất định trong tổ chức thực hiện do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong tham mưu thực hiện Chỉ số PCI, dẫn đến kết quả đạt được chưa có sự ổn định, bền vững. Công tác kiểm tra, đánh giá, hậu kiểm một số dự án triển khai trên địa bàn tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa thực hiện triệt để.

Để triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2021. Đối với 5 nhóm chỉ số CCHC, đặc biệt là các tiêu chí thành phần của Chỉ số PCI Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách tham mưu cho UBND tỉnh phải cải thiện, tăng điểm ổn định, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 đưa Ninh Thuận nằm trong tốp các tỉnh khá của cả nước. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải quan tâm lắng nghe, giải quyết có trách nhiệm và dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân. Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phải thể hiện trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm thể chế hóa trách nhiệm của tập thể, từng cá nhân gắn với công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng, đào tạo, quy hoạch một cách khách quan, công tâm, minh bạch; giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng bản đồ Chỉ số PCI của tỉnh và các sở, ngành trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử các sở, ngành./.
Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(20/12)
(27/10)
(27/10)
(26/10)
(26/10)
(24/10)
(22/10)
(22/10)
(21/10)
(21/10)