Chính trị - Xã hội
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai Kế hoạch năm 2021 ngành Nội vụ 
26/02/2021 
 

Ngày 26/02/2021, tại Hội trường Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ.Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị


Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen (tình hình dịch bệnh, hạn hán kéo dài,…) nhưng ngành Nội vụ đã tiếp tục đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, kỷ luật và chủ động phối hợp với các ngành, các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hoàn thành đạt kết quả, đúng tiến độ 20 nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh giao. Trong thực hiện Chương trình công tác có nhiều nội dung mới, phức tạp, nhiệm vụ được giao đột xuất nhiều, yêu cầu gấp về thời gian. Song toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ đã không ngừng phát huy tốt nội lực và chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh nhiều nội dung, công tác quan trọng, có kết quả trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

Theo đó, Năm 2021 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, là năm thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, cùng với các ngành, các cấp, ngành Nội vụ có nhiều thời cơ và thuận lợi mới, nhưng cũng gặp không ít khó khăn thách thức. Chính vì vậy, đòi hỏi ngành phải có nhiều nỗ lực hơn, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ một cánh quyết liệt với phương châm hành động “Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương – Phát triển – Tăng tốc – Hiệu quả”.Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam biểu dương và ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2021; đồng chí đề nghị: ngành Nội vụ cần triển khai thực hiện đồng bộ tất các lĩnh vực cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ. Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính theo Kế hoạch và Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương, gắn với việc thực hiện các Nghị định: số 62/2020/NĐ-CP, 106/NĐ-CP, 107/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP và Nghị định 120/NĐ-CP của Chính phủ; đảm bảo khoa học, tinh gọn, đảm bảo hiệu quả vị trí việc làm, từng chức danh; Đề xuất các giải pháp để nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, xây dựng bộ máy hiệu lực, hiệu quả; tham mưu tốt công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mới trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua chuyên dề, chú trọng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bỏ lại phía sau”… Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ “Vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19”; không để dịch bệnh lây lan nhưng phải tạo điều kiện tối đa để phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân.

Đồng chí cũng đề nghị các ngành, các cấp và địa phương trong tỉnh tăng cường mối quan hệ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Nội vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021. Về phía UBND tỉnh sẽ quan tâm theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020./.


Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020

Như Ý