Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Chỉnh trang, làm gọn và sạch mạng cáp viễn thông, truyền hình trên các tuyến đường tỉnh Ninh Thuận năm 2021 
13/04/2021 
 
Xem chi tiết tại đây