Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet 
27/05/2021 
 

Để nhanh chóng phát hiện, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trên mạng, áp dụng công nghệ mới để phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn các hành vi tấn công mạng, đảm bảo hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật. Ngày 26 tháng 5 năm 2021 Bộ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

            Trong đó, cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo về đặc điểm, dấu hiệu, phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi vi phạm để mọi người dân nhận biết, phòng tránh; nâng cao khả năng phân biệt thông tin chính thức và thông tin không chính thức; hiểu biết pháp luật khi đăng phát, chia sẻ, lưu trữ, sử dụng thông tin trên mạng Internet; chủ động phòng tránh, không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

            Tăng cường giám sát kiểm tra, thanh tra, xử lý đúng quy định của pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng Internet về thông tin và truyền thông; kịp thời ngăn chặn thông tin xấu độc, tấn công mạng và các hành vi vi phạm khác trên mạng Internet. Đẩy nhanh nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm, nền tảng chống tấn công mạng; các phần mềm bảo vệ an toàn máy tính cá nhân khi truy cập Internet./.

Trần Thị Hương 
Tin đã đưa
(27/08)
(13/08)
(04/08)
(26/07)
(23/07)
(16/07)
(01/07)
(22/06)
(09/06)
(08/06)