Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Công điện về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến phát sinh các ca mắc mới trong cộng đồng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước 
03/05/2021 
 
TẢI CHI TIẾT CÔNG ĐIỆN