Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua các Tờ trình Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X(11/05/2021)

Ngày 10/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp cho ý kiến 10 Tờ trình Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp bổ sung). Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Đoàn kiểm tra số 1, Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Bác Ái và huyện Ninh Sơn(26/04/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBBC ngày 17/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 24/4, Đoàn kiểm tra số 1, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh do đồng chí Trần Quốc Nam, UVTU Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra và làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Bác Ái về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; cùng tham dự Đoàn kiểm tra có các đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên của Đoàn kiểm tra.

Đoàn Kiểm tra số 2 thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Thuận Bắc(30/03/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBBC ngày 17/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(03/03/2021)

Ngày 25/02/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội nghị). Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị; đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Bộ Nội vụ.

VĂN BẢN BẦU CỬ