Chính trị - Xã hội
 
Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm triển khai nhiệm vụ năm 2021 
08/04/2021 
 

Ngày 07/4/2021, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm 2020, được sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh; sự nổ lực của các Sở, ban, ngành, địa phương, mặc dù có nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 về xây dựng CQĐT của tỉnh đã được hoàn thành. Trong đó, có một số nhiệm vụ vượt chỉ tiêu như: tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử đạt 97% (mục tiêu là 90%), tỷ lệ hồ sơ công việc cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng đạt 100% (mục tiêu 80%), tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 đạt 31,29% (mục tiêu 30%), tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 21,36% (mục tiêu 20%). Hạ tầng CNTT tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện nói chung đều có sự quan tâm đầu tư, hệ thống luôn được duy trì, vận hành ổn định, thông suốt, đáp ứng được yêu cầu phục vụ ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng CQĐT của tỉnh; đã  xây dựng trục liên thông nội tỉnh (LGSP), kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia (NGSP) để phục vụ cho việc gửi nhận văn bản điện tử, đáp ứng yêu cầu liên thông văn bản điện tử 4 cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành. Cổng dịch vụ công của tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, cung cấp nhiều DVCTT mức độ cao (mức độ 3, mức độ 4), được kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov và nhiều hệ thống khác; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến qua mạng và số lượng hồ sơ tiếp nhận, cập nhật trên hệ thống ngày càng tăng. Đặc biệt là việc thành lập triển khai thí điểm Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh; sau hơn 5 tháng triển khai thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh với mục tiêu hướng đến sự gắn kết của người dân vào chính quyền, Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân tích hợp qua ứng dụng di động NinhthuanIOC đã phát huy hiệu quả, là tiền đề cho việc chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.

Với những kết quả đạt được nêu trên, năm 2021, Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh đặt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển chính quyền số; theo đó đặt mục tiêu ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Công khai 100% mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% Cổng thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, địa phương công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng Sở, Ban, ngành, địa phương đạt từ 60% trở lên; tích hợp tối thiểu 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử; cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 3 và 50% dịch vụ công mức độ 4 cho người dân và doanh nghiệp;….Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực chủ trì cuộc họp


Tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh đã biểu dương Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp tham gia về công nghệ thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp tích cực để đạt được những thành quả trên. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng Chính phủ điện tử là nhiệm vụ hết sức quan trọng của đất nước, quốc gia, hướng đến chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số để đạt mục tiêu phát triển thịnh vượng; vì vậy, cùng với phương châm hành động “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, tăng tốc, hiệu quả”, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tranh thủ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quyết tâm nỗ lực vượt qua những khó khăn, hạn chế, phấn đấu triển khai thực hiện hiệu quả xây dựng CQĐT tỉnh năm 2021 và xa hơn là đến năm 2025. Quá trình triển khai thực hiện cần có tính khoa học, chặt chẽ, khả thi trong ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng thể chế thống nhất, chuẩn hóa lại các quy định, các chương trình, kế hoạch Đề án chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cốt lõi của Chính quyền điện tử là DVCTT, vì vậy cần tập trung vào DVCTT phục vụ nhân dân và doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi; tăng cường DVCTT mức độ 4 bảo đảm chất lượng. Đồng chí yêu cầu: Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh tiếp tục cải cách, hoạt động hiệu quả hơn, trong đó chú ý đến kiện toàn nhân lực và nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo đồng bộ, liên thông; các địa phương, Sở, ban, ngành rà soát lại đầu tư trang thiết bị hạ tầng của cơ quan mình để có đề xuất kiến nghị đầu tư kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhân dân và doanh nghiệp để từ đó tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả xây dựng CQĐT; các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực CNTT tiếp tục phối hợp, hỗ trợ xây dựng CQĐT của tỉnh góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nhà, thúc đẩy vào sự phát triển KT-XH của địa phương./.

Thanh Bình