Hướng dẫn sử dụng 
  1. Giới thiệu tổng thể

  2. Ai có quyền đặt câu hỏi cho hệ thống ?

   3. Đăng kí như thế nào ?

  4. Đặt câu hỏi

  5. Quy trình xử lý thông tin

 

1. Giới thiệu hệ thống
- Hệ thống " Đối thoại Doanh nghiệp” được Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo xây dựng nhằm mục đích cung cấp phương tiện giải quyết một cách nhanh nhất các khó khăn có liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước mà Doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thông qua Hệ thống, các thắc mắc, các yêu cầu của các Doanh nghiệp sẽ được gởi trực tiếp đến các địa chỉ cần giải quyết một cách nhanh chóng đầy đủ và chính xác.

- Tất cả mọi người đều có thể vào mục  " Đối thoại Doanh nghiệp " để tra cứu Danh sách câu hỏi và trả lời đã có của Hệ thống. Nếu muốn đặt các câu hỏi đến các cơ quan quản lý nhà nước tại Tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu phải là thành thành viên chính thức của Hệ thống.

- Quy trình xử lý và giám sát thông tin được quy định rõ ràng và được kiểm soát thường xuyên, đảm bảo khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp sẽ được các cơ quan quản lý nhà nước trả lời trong thời gian ngắn nhất.

- Chúng tôi hy vọng rằng Hệ thống sẽ thực sự mang lại lợi ích cho các Doanh nghiệp. Hệ thống vận hành chắc không tránh khỏi vướng mắc hay thiếu sót, chúng tôi mong được sự góp ý, xây dựng của các doanh nghiệp để Hệ thống hoạt động ngày càng hoàn thiện hơn. 

2. Ai có quyền đặt câu hỏi cho hệ thống? 
- Tất cả mọi thành viên trong Hệ thống điều có quyền đặt câu hỏi. Để có thể trở thành Thành viên của Hệ thống, yêu cầu Doanh nghiệp (hoặc Hiệp hội) phải đăng ký vào Hệ thống để nhận được tên truy cập (Username) và mật khẩu (Password) vào Hệ thống

- Trong Hệ thống, nếu người đăng nhập Hệ thống mà không có Tên truy cập (Username) và Mật khẩu (Password) do Hệ thống cung cấp thì sẽ không có quyền đặt câu hỏi mà chỉ có thể xem được một số câu hỏi và trả lời đã có trong Hệ thống.


3. 
Đăng kí như thế nào ?

- Người dùng (Doanh nghiệp hay hiệp hội) để có thể gửi câu hỏi  trong phần đối thoại doanh nghiệp phải đăng kí làm thành viên

- Màn hình của trang đối thoại  
                                                 

 - Click vào “Đăng kí mới”. Hiển thị màn hình cho đăng kí

                    

 

 - Sau khi chọn “đối tượng”, click “Đăng kí”

- Hiển thị màn hình nhập các thông tin.                  
Nhập các thông tin, các mục có dấu (*) là các mục bắt buộc phải nhập. Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin, click “Đăng kí”. Hệ thống sẽ gửi mail lại cho bạn kích hoạt, đồng thời cung cấp 1 mật khẩu ngẫu nhiên. 
- Sau khi đã có “Tên truy cập” và “Mật khẩu”, người dùng đăng nhập để đăng câu hỏi. 

4. Đặt câu hỏi


- Để đặt câu hỏi, click vào “Gửi câu hỏi” hoặc “ Danh sách các câu hỏi và trả lời”.

                
- Hiển thị màn hình  “Danh sách các câu hỏi và trả lời”. Click vào tab “Gửi câu hỏi mới”

                            

 

- Nhập nội dung câu hỏi, các mục có dấu (*) là mục bắt buộc bạn đọc phải nhập. Sau khi đã nhập các thông tin, click “Gửi”. Nội dung câu hỏi được gửi cho cơ quan tiếp nhận

5. Quy trình xử lý thông tin

- Mọi giao dịch, hỏi đáp của Hệ thống đều được xử lý trực tuyến nên thời gian trả lời các câu hỏi là nhanh nhất trong các phương tiện giải đáp thắc mắc hiện nay. Nhằm giúp cho các Doanh nghiệp có thêm thông tin, chúng tôi xin giới thiệu quy trình xử lý của hệ thống như sau:

5.1. Đặt câu hỏi
- Mọi thành viên của Hệ thống đều có thể đặt câu hỏi cho các cơ quan quản lý nhà nước tham gia Hệ thống vào bất kỳ lúc nào. Nếu Doanh nghiệp chưa là thành viên của Hệ thống, hãy “Đăng kí” tham gia Hệ thống để có thể đặt câu hỏi. Trong vòng một ngày làm việc, các câu hỏi của Doanh nghiệp sẽ được các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận.
-
Chú ý là nếu Doanh nghiệp  xác định được “Nơi nhận” và “Chủ đề” khi đặt câu hỏi thì thời gian xử lý nhanh hơn.

5.2. Xử lý câu hỏi
-
Các câu hỏi trong phạm vi xử lý của Hệ thống sẽ được trả lời trong vòng 3 - 5 ngày làm việc kể từ khi cơ quan chức năng nhận được câu hỏi. Thời gian đầu có ít cơ quan tham gia trả lời, về sau   Hệ thống sẽ được mở rộng dần. Nếu câu hỏi của Doanh nghiệp chưa xác định rõ nơi nhận cũng như chủ đề thì thời gian xử lý có thể kéo dài hơn do phải qua công đoạn điều phối câu hỏi đến nơi trả lời thích hợp.
5.3. Giám sát Hệ thống

-
Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp được đặt dưới sự giám sát trực tiếp của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Mọi câu hỏi không được trả lời hoặc trả lời chậm đều được Hệ thống ghi nhận và báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý.