Hướng dẫn sử dụng lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản 
 Bạn đọc để góp ý Văn bản dự thảo, click vào menu “Dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp” trong mục “Lấy ý kiến dự thảo văn bản”.

 

-     Hiển thị màn hình các văn bản dự thảo

   

-     Click vào tab “ Đóng góp ý kiến”. Hiển thị màn hình cho bạn đọc góp ý

 

  -    Nhập các nội dung góp ý vào, các mục có dấu (*) là mục bắt buộc phải nhập. Sau khi nhập các nội dung, click “Gửi”. Nội dung góp ý của bạn được gửi đi cho cơ quan chức năng