Hướng dẫn sử dụng góp ý cải cách hành chính 
 Để góp ý cải cách hành chính, click vào menu "Gửi góp ý" trong mục "Góp ý cải cách hành chính"

 

 

    -     Hiển thị màn hình cho bạn đọc gửi góp ý


 

 

 

   -      Nhập các nội dung góp ý vào. Các mục có dấu (*) là các mục bắt buộc phải nhập. Sau khi đã nhập, click “Gửi”. Góp ý của bạn đã được gửi đi