Từ khóa 
Thông tin câu hỏi
Chủ đề:
thủ tục thành lập hợp tác xã
Người hỏi:
Đạt Chung Vui
Ngày hỏi:
05/04/2013
Nội dung hỏi:
Tôi đang công tác tại UBND xã Phước Nam. $0Hiện nay UBND xã đang xúc tiến thành lập HTX. Tôi là người được giao trách nhiệm đó. Vậy xin quý cấp lãnh đạo cho tôi hỏi như sau:$0 $01. thủ tục thành lập mới của HTX ?$0 $02. Cho tôi xin Điều lệ HTX mâu được không?$0 $0$0 $0
Thông tin trả lời
Nơi trả lời:
Người trả lời:
Ngày trả lời:
19/06/2015
Nội dung trả lời: