Giới thiệu 
H thng "Đi thoi Doanh nghip - Chính quyn tnh Ninh Thuận" được y ban nhân dân tnh Ninh Thuận ch đo xây dng nhm mc đích cung cp phương tin gii quyết mt cách nhanh nht các khó khăn có liên quan đến các hot đng qun lý nhà nước mà Doanh nghiệp gp phi trong quá trình sn xut kinh doanh ca mình. Thông qua h thng, các thc mc, các yêu cu ca các Doanh nghip s được gi trc tiếp đến các đa ch cn gii quyết mt cách nhanh chóng, đy đ và chính xác.

Tất cả mọi người đều có thể vào Website của hệ thống "Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền tỉnh Ninh Thuận" để tra cứu Danh sách câu hỏi & trả lời đã có của hệ thống. Nếu muốn đặt câu hỏi đến các cơ quan quản lý nhà nuớc tại Tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu Doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh tại Tỉnh Ninh Thuận và đã đăng ký trở thành thành viên chính thức của Hệ thống.

Quy trình xử lý và giám sát thông tin được quy định rõ ràng và được kiểm soát thường xuyên, đảm bảo khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp sẽ được các cơ quan quản lý nhà nước trả lời trong thời gian ngắn nhất.

Đặc biệt các thông tin cá nhân của Doanh nghiệp được Hệ thống bảo mật hoàn toàn. Khi có yêu cầu, các câu hỏi của Doanh nghiệp trong tra cứu có sẵn trong Hệ thống sẽ được che đi các thông tin cá nhân của Doanh nghiệp.

Chúng tôi hy vọng rằng Hệ thống sẽ thực sự mang lại lợi ích cho các Doanh nghiệp. Hệ thống vận hành chắc không tránh khỏi vướng mặc hay thiếu sót, chúng tôi mong được sự góp ý, xây dựng của các doanh nghiệp để hệ thống hoạt động ngày càng hoàn thiện hơn.