Tin vui đối với cán bộ, nhân dân huyện Ninh Phước trong tháng đầu năm 2020 là địa phương đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới (NTM). Đây là kết quả nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền các cấp huy động hệ thống chính trị huy động các nguồn lực xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận chung tay xây dựng NTM.

Ngày 07/01/2020, Ban chỉ đạo ( BCĐ) Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo đảng ủy các xã, thị trấn và lãnh đạo đội quản lý thị trường số 3 tỉnh.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian qua Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Ninh Sơn đã cùng với chính quyền và các đoàn thể địa phương phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự ở địa bàn khu dân cư, vùng đồng bào có đạo, trong đó nổi bật hơn cả phải kể đến là mô hình “Xứ đạo bình yên” tại Giáo xứ Triệu Phong và Giáo xứ Thạch Hà, xã Quảng Sơn, địa phương có 95% dân số là bà con giáo dân.