Ngày 10-7, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tới dự Hội nghị có  lãnh đạo Thường trực Huyện ùy, các thành viên Mặt trận huyện và lãnh đạo Mặt trận các xã, thị trấn.