Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh  đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT về “ Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giai đoạn 2021 – 2025 với  Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Báo Ninh Thuận; tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác với Sở Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2021 – 2025.