Thành Tín là thôn đồng bào dân tộc Chăm thuộc xã Phước Hải (Ninh Phước), có dân số 1.013 hộ (6.008 khẩu) và có 2 tôn giáo: Bà Ni và Bà La Môn. Bẵng đi một thời gian khá lâu, giữa tháng 1 có dịp trở lại, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước diện mạo mới của làng quê này. Với hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, xóm thôn Thành Tín đang ngày càng khang trang, khởi sắc.

Xã Phước Bình trong những năm qua luôn nổi lên là xã có nhiều điển hình trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện Bác Ái, đặc biệt nhiều hộ gia đình đã tích cực sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trở thành nông dân sản xuất giỏi, trong đó có hộ gia đình anh Ka tơr Quỳnh, thôn Hành Rạc I.