Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Vai trò Mặt trận trong xây dựng huyện nông thôn mới Ninh Phước 
30/12/2020 
 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), Ninh Phước đã hoàn thành đạt chuẩn huyện NTM đầu tiên của tỉnh ta. Theo đồng chí Bạch Văn Nguyên, Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện Ninh Phước, kết quả trên là sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, trong đó có vai trò đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện.

Trong giai đoạn 2010 - 2020, đặc biệt là trong những năm gần đây, để góp phần cùng cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận các thôn, khu phố. Thông qua vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từng tiêu chí đã được cụ thể hoá thành nội dung trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua để triển khai thực hiện ở địa bàn dân cư. Nhờ cách làm này, đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 43 triệu đồng/năm, tăng 4,9 lần so với năm 2010 (trong đó khu vực nông thôn đạt 40,8 triệu đồng/năm) và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,69% (trong đó khu vực nông thôn  là 3,4%). Qua đó, nhân dân đã khẳng định được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, trực tiếp tham gia vào các hoạt động như: Công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng; nâng cao đời sống văn hoá - xã hội; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; phát huy các ngành nghề truyền thống; xây dựng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới và giữ gìn an ninh trật tự (ANTT)…

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, trong giai đoạn trên, MTTQ phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong huyện, vận động Nhân dân hiến gần 13, 8 ha đất, hàng chục ngàn ngày công, giá trị gần 56 tỷ đồng để xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi tại địa phương. Tham gia tích cực vào tiêu chí nhà ở dân cư, MTTQ đã phối hợp với UBND, các ngành, đoàn thể tham mưu Huyện uỷ, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện, trong 10 năm đã vận động cho quỹ 6,498 tỷ đồng; cùng  các nguồn vốn Trung ương đã kịp thời hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.801 căn nhà ở cho hộ nghèo (tổng số tiền 23,321 tỷ đồng), trong đó xây dựng 524 nhà Đại đoàn kết (số tiền 13, 259 tỷ đồng). Ngoài ra, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong năm 2019, Mặt trận đã kêu gọi 28 cơ quan và 9 xã, thị trấn nhận đỡ đầu, giúp đỡ cho 421 hộ nghèo.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với Chương trình MTQG xây dựng NTM, MTTQ đã phối hợp phát động và xây dựng 8/8 xã đạt chuẩn “xã văn hóa NTM”. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh toàn huyện đạt 99%, tất cả các xã đã tổ chức thu gom, quản lý chặt chẽ rác thải theo đề án (100% các thôn, khu phố đều có tổ thu gom rác); nổi bật là vận động 536 hộ đồng bào người Chăm tham gia xây dựng mô hình “Hộ gia đình cam kết nuôi heo không thả rông”, góp phần tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư. Lĩnh vực ANTT, MTTQ các cấp phối hợp với các đoàn thể và Công an ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm; xây dựng và thực hiện các mô hình theo hướng xã hội hóa. Đáng chú ý là mô hình “Thắp sáng đường quê” đã vận động Nhân dân đóng góp trên 217,7 triệu đồng để lắp đặt 1.607 bóng đèn; mô hình camera an ninh được lắp ở các tuyến đường liên xã, liên thôn và ở những nơi có dấu hiệu phức tạp về ANTT, góp phần ổn định ANTT tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện, Mặt trận các cấp trong huyện đã chủ trì lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM đảm bảo theo quy định. Thông qua đó để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng NTM. Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đơn cử tại 9 xã, thị trấn, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trực tiếp giám sát 167 công trình xây dựng trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng công trình tại địa phương. Qua kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của huyện và kết quả lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhất trí đề nghị xét, công nhận huyện Ninh Phước đạt chuẩn NTM năm 2019.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, trong giai đoạn tới MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tiếp tục phát huy vai trò của mình, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM, xã NTM sau đạt chuẩn. Qua đó góp phần từng bước đưa Ninh Phước trở thành huyện NTM nâng cao và xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV./.

Bạch Thương