Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Vai trò Mặt trận trong hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
19/11/2020 
 

Tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 vừa qua (21-10), đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”. Trong đó, nổi bật là Ủy ban MTTQVN các cấp đã chủ động tổ chức các hoạt động giám sát, kiểm tra, đảm bảo đến tận tay đối tượng thụ hưởng, phối hợp từ rà soát, xác định các đối tượng đến thực hiện chi trả đúng tiến độ, kịp thời; góp phần tháo gỡ khó khăn để người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và góp phần đảm bảo an ninh-trật tự xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”, đến nay toàn tỉnh đã thẩm định, phê duyệt danh sách chi trả cho 145.084 đối tượng/131.533,65 triệu đồng. Cụ thể các đối tượng được hỗ trợ do đại dịch COVID-19 bao gồm: 118.422 người thuộc nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số tiền hỗ trợ trên 104,7 tỷ đồng; 22.686 người là đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, với tiền hỗ trợ 22,8 tỷ đồng; 3.976 người thuộc 8 nhóm đối tượng chi trả từ nguồn ngân sách địa phương, với tiền hỗ trợ 3, 9 tỷ đồng.

Kết quả trên là nhờ sự đóng góp của nhiều ngành, nhiều cấp, đặc biệt là của MTTQ các cấp. Để vào cuộc mạnh mẽ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố triển khai giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Hướng dẫn số 27/HD – MTTW-BTT ngày 28-4-2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN. Xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn giám sát do lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn, có sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ngoài ra, MTTQ còn tham gia trong Tổ thẩm định hồ sơ hỗ trợ các đối tượng theo Quyết định số 15/QĐ/2020/QĐ-Chính phủ. Mặt trận các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp, thành lập các đoàn tiến hành giám sát ngay từ đầu việc rà soát, lập danh sách và công tác tổ chức chi hỗ trợ trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. 

  Đồng chí Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Điểm đáng chú ý là trong quá trình chi trả, có nhiều đối tượng và lao động tự nguyện từ chối nhận hỗ trợ để chia sẻ cho những người khó khăn hơn”. Đó là trường hợp của 1 cụ cao tuổi ở phường Phước Mỹ, 1 cháu khuyết tật ở phường Bảo An, 1 lao động tự do ở phường Mỹ Hương từ chối nhận hỗ trợ; 4 hộ kinh doanh ở các phường Đài Sơn, Đô Vinh và một số hộ kinh doanh ở Tp Phan Rang-Tháp Chàm có đủ điều kiện được hỗ trợ nhưng không làm hồ sơ đề nghị. Tinh thần này đáng trân trọng, biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa về trách nhiệm chia sẻ khó khăn với nhà nước và những người khó khăn hơn.

 Theo ghi nhận của chúng tôi, trước đó MTTQ các cấp đã bám sát địa bàn cơ sở, phát huy vai trò giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương trong tỉnh, nhất là trong thời điểm thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch; giám sát chuyên đề về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo, điểm sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trên địa bàn tỉnh. Từ các chuỗi hoạt động trên, đã tạo thuận lợi cho MTTQ các cấp phát huy hiệu quả vai trò giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19./.

Bạch Thương