Hoạt động chung
Hoạt động chung
Ủy ban MTTQ tỉnh: Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 
25/03/2020 
Ngân hàng Agribank Ninh Thuận ủng hộ 50 triệu đồng

Hưởng ứng Thư kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, ngay sau Lễ phát động, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã phát huy trách nhiệm của mình, cùng chung tay đóng góp để sẻ chia, đồng hành cùng với tỉnh nhà trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, MTTQ Việt Nam tỉnh mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh để góp phần vào công tác phòng chống dịch Covid-19.

Công ty Điện lực Ninh Thuận ủng hộ 50 triệu đồng

Cán bộ-công nhân viên Mobifone tỉnh Ninh Thuận ủng hộ 20 triệu đồng

  

Phạm Trí