Hoạt động chung
Hoạt động chung
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: tổ chức Hội nghị triển khai mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” 
16/09/2020 
 

        Ngày 16/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” lồng ghép trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Bích Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quán triệt, phổ biến pháp luật về môi trường, mục đích yêu cầu của việc xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Đề nghị Mặt trận các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm, nhất là của Ban công tác Mặt trận thôn trong việc phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức tôn giáo tại địa phương để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững của cộng đồng dân cư và của địa phương với phương châm “vì lợi ích của dân, thực hiện bằng sức dân và do dân tự quản”.

Nhân dịp này, đại diện cho các hộ dân trong thôn đã ký cam kết thực hiện tốt những nội dung về bảo vệ môi trường; đồng thời  thôn Từ Thiện đã ra mắt Tổ Nhân dân tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với 10 thành viên nhằm tuyên truyền, động viên cộng đồng dân cư cùng tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường, xoá bỏ các hành vi làm mất vệ sinh nơi công cộng.

 

Phạm Trí