Hoạt động chung
Hoạt động chung
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tọa đàm phản biện dự thảo Đề án và Nghị quyết về “Chương trình ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” 
13/10/2021 
 

Ngày 12-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức buổi tọa đàm phản biện dự thảo Đề án và Nghị quyết về “Chương trình ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tọa đàm. Tham dự có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, các chuyên gia, thành viên của Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội.

Theo dự thảo Đề án và Nghị quyết thì việc đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng khoa học – công nghệ vào các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tạo bứt phá để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng chất lượng cuộc sống, phúc lợi cho Nhân dân. Mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh ta nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo hơn mức trung bình chung cả nước. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh tiếp tục phát triển năng lực khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo ở tầm cao hơn. Đến năm 2030, tỉnh hình thành được năng lực tạo ra những công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, nâng cao được năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa có giá trị cao trong thị trường nội địa và xuất khẩu.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, thành viên Hội đồng tư vấn cơ bản đồng tình, nhất trí với những nội dung của dự thảo đưa ra, đồng thời, góp ý một số vấn đề: Bổ sung thêm báo cáo kết quả nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ của cả tỉnh, giai đoạn 2016-2020; cụ thể chỉ tiêu trong huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư, phát triển khoa học – công nghệ; hoàn thiện các cơ sở pháp lý trong công tác quản lý....

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao ý kiến tham gia phản biện tâm huyết của chuyên gia, Hội đồng tư vấn cũng như sự chuẩn bị chu đáo, công phu, khoa học của cơ quan soạn thảo. Đồng thời, đồng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện để Đề án và Nghị quyết sớm được ban hành và đi vào đời sống.

Lê Thi 
Tin đã đưa
(03/12)
(26/11)
(19/11)
(19/11)
(18/11)
(15/11)
(15/11)
(11/11)
(09/11)
(09/11)