Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp quản lý, sử dụng 
26/09/2020 
 

Từ 03-24/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Ban vận động Quỹ  "Vì người nghèo" và Quỹ cứu trợ tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quản lý, sử dụng năm 2019; trọng tâm là Quỹ  "Vì người nghèo" và Quỹ Cứu trợ.  

Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn Quỹ vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quản lý, sử dụng của Ban vận động các huyện, thành phố; kiểm tra công tác quản lý các nguồn Quỹ  năm 2017, 2018, 2019 tại một số xã, phường, thị trấn.

Thông qua kiểm tra, giúp Ban vận động Quỹ các cấp phát huy mặt tích cực trong công tác tổ chức vận động, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động tại địa phương.

Diệu Minh