Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
08/06/2020 
 

       Ngày 08/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải  tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có hơn 40 đại biểu là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại biểu đại diện các ban ngành đoàn thể huyện; các chức sắc tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện.

        Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Trong đó, các đại biểu đề nghị huyện cần đánh giá, tổng kết khách quan, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu ra. Từ đó, xây dựng mục tiêu cho từng giai đoạn và xác định rõ chỉ tiêu cụ thể cho từng năm. Thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy hơn nữa vai trò của đoàn thể các cấp, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân…

          Sau Hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi cho tiểu ban nội dung của huyện  để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn Ba