Hoạt động chung
Hoạt động chung
UBMTTQ tỉnh: Tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Hải. 
03/07/2020 
 

         Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh vừa tổ chức 3 Hội nghị tập huấn về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ( NTM) huyện Ninh Hải.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Hữu Đức UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; các đồng chí trong Thường trực UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo Thường trực Huyện ủy Ninh Hải; lãnh đạo  tổ chức chính trị xã hội huyện; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, Ban quản lý, chi hội đoàn thể các thôn, khu phố trên địa bàn 8 xã và thị trấn trên địa bàn huyện. 

         Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng đối với kết quả xây dựng NTM  huyện Ninh Hải. Sau buổi tập huấn, các đại biểu nhận phiếu mẫu để tiến hành tổ chức lấy ý kiến của người dân, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân tham gia ý kiến về sự hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. Huyện Ninh Hải có 25.818 hộ,  theo đó, tỷ lệ lấy phiếu sự hài lòng của người dân phải thực hiện được ít nhất 60% đại diện số hộ gia đình của các xã, thị trấn ; trong đó, từ câu hỏi số 01 đến câu 10 phải đạt trên 80% số hộ được lấy ý kiến hài lòng; câu hỏi số 11 phải đạt trên 90% số hộ được lấy ý kiến hài lòng. Nội dung lấy ý kiến tập trung vào các vấn đề: Về quy hoạch, bố trí các khu sản xuất, khu chế xuất; hệ thống đường giao thông kết nối các xã và các xã với khu vực đô thị; hệ thống điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; việc đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân của các cơ sở y tế; việc đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa-thể thao của Trung tâm văn hóa thể thao huyện và Nhà văn hóa, sân thể thao các xã, thị trấn; cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy của các trường; các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy trình về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; tình hình an ninh trật tự; cải cách hành chính của cơ quan nhà nước, thái độ phục vụ của công chức, viên chức của huyện, các xã, thị trấn đối với người dân...

Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM; đẩy mạnh phong trào thi đua “ Ninh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 và Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao trách nhiệm của UBMTTQVN  và các tổ chức thành viên các cấp tham gia phối hợp thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng NTM.

Văn Ba