Hoạt động chung
Hoạt động chung
Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (giai đoạn 2020-2025) 
21/09/2020 
 

Sáng ngày 18/9/2020, Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu trong cả nước.

Với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành và hơn 1.500 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các điển hình tiên tiến.

Tại điểm cầu Ninh Thuận, đồng chí Phan Hữu Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, và cán bộ công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Đại hội là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới, trên cơ sở tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Các hoạt động hướng về cơ sở, thực hành dân chủ ở cơ sở “lắng nghe nhân dân nói”, “nói cho nhân dân nghe”. Có nhiều việc mới, việc khó, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo. Từ các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu được Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành khen thưởng.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng thưởng 42 Bằng khen, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định tặng thưởng 136 Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Phạm Trí