Hoạt động chung
Hoạt động chung
Tôn giáo tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 
31/03/2020 
 

Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ngày 31/3/2020, Đại đức Thích Đồng Niệm – Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đến Điểm tiếp nhận cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh ủng hộ kinh phí 20 triệu đồng và 1000 khẩu trang.  

Số khẩu trang đã được trao tặng cho Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh, thông qua đó  đề nghị các vị đẩy mạnh các biện pháp thông tin, tuyên truyền  đến chức sắc, chức việc, tín đồ và Nhân dân trong cộng đồng ý thức nguy hiểm, diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện nghiêm các hướng dẫn  về phòng, chống dịch Covid -19 của Chính phủ, chính quyền địa phương , ngành y tế và có các biện pháp chuẩn bị đón Tết Ramưwan an toàn.

Khôi Nguyên