Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Thuận Nam: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Vụ Bổn 
13/11/2019 
 
        Ngày 12/11/2019, thôn Vụ Bổn xã Phước Ninh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự Ngày hội có đồng chí Kiều Văn Bê, Trưởng ban Ban tổ chức tỉnh ủy, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Ngô Văn Sậy, Phó Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, xã và đông đảo bà con nhân dân. 

          Tại Ngày hội, các đại biểu đã nghe ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam 89 năm qua. Báo cáo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019, Ban công tác Mặt trận (CTMT) thôn Vụ Bổn cho biết: các tầng lớp nhân dân trong thôn luôn chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy ước, hương ước của khu dân cư; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Hiện toàn thôn chỉ còn 21 hộ nghèo (tỷ lệ 0,5%), 40 hộ cận nghèo (tỷ lệ 1%); có 373 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; người dân trong thôn luôn đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững; các chế độ đối với người có công, đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời...

          Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Kiều Văn Bê- Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích của khu dân cư đã đạt được trong thời gian qua, đề nghị trong thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đặc biệt, tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên mọi người trong cộng đồng dân cư nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển đa dạng ngành nghề, dịch vụ mới nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh...

          Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam xã Phước Ninh tặng giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Lê Vân