Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Hoạt động Mặt trận huyện, Thành phố
Thuận Bắc: Hội nghị góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 
19/06/2020 
 

Sáng ngày 18/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự hội nghị có 32 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Ông Lữ Phụng Trường - UVTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ông Lê Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ông Lữ Phụng Trường - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện đã thông qua những nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận, góp ý dựa trên kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể…

Tại hội nghị có 09 lượt góp ý với 17 ý kiến đóng góp; các ý kiến chủ yếu liên quan đến những vấn đề nóng hiện nay như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp; sản xuất hàng hóa nhỏ lẻ, tiêu thụ bị động; vấn đề ô nhiễm môi trường; vấn đề biển, đảo; thiếu hụt nguồn nhân lực cho y tế…

Ông Lữ Phụng Trường - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện đã ghi nhận những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết vào các dự thảo văn kiện, cũng như đóng góp cho địa phương của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ; sau Hội nghị sẽ tổng hợp các ý kiến gửi các đơn vị liên quan để hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp.

Nguyễn Huynh