Phối hợp và thống nhất hành động
Phối hợp và thống nhất hành động
TP.Phan Rang – Tháp Chàm : Hiệu quả từ Mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường trong phong trào Chung tay xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp 
19/11/2020 
 

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn thành phố đã xây dựng nhiều mô hình tự quản bảo vệ môi trường như: môi trường không rác thải, môi trường an toàn về an ninh trật tự, môi trường có nhiều cây xanh,… góp phần xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm xanh, sạch, đẹp.

Xác định tầm quan trọng của mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, Ủy ban MTTQ từ thành phố đến các phường, xã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức thành viên xây dựng mô hình tự quản bảo vệ môi trường cụ thể, phù hợp với từng khu dân cư và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Hiện nay toàn thành phố có trên 50 mô hình tự quản bảo vệ môi trường. Điển hình như mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biển đổi khi hậu”, mô hình “Camera an ninh” do Mặt trận thành lập, nhằm giúp mọi người ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường xung quanh luôn sạch, đẹp, đảm bảo môi trường an toàn cho mọi người dân lao động và học tập. Đoàn thanh niên với mô hình “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Đội thanh niên xung kích tình nguyện vì môi trường xanh-sạch-đẹp”, đây là mô hình hoạt động tình nguyện, triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Hội Liên hiệp phụ nữ với mô hình “gia đình 5 không 3 sạch”, “Xách giỏ đi chợ, hãnh diện của người phụ nữ”, “Đảm nhận các tuyến đường xanh-sạch-đẹp”, nhằm tuyên truyền cho phụ nữ không vi phạm pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch, đẹp. Hội Nông dân với mô hình“Điểm bỏ vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật”, giúp nông dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Hội Cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiến binh gương mẫu bảo vệ môi trương xanh-sạch đẹp”;…

Sau thời gian đi vào hoạt động, các mô hình tự quản bảo vệ môi trường đã phát huy sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trở thành các phong trào tự nguyện, tự giác của người dân. Trong đó, các thành viên chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm xanh, sạch, đẹp”. Hệ thống Mặt trận và các đoàn thể ở phường, xã đảm nhận các tuyến đường về vệ sinh và an ninh trật tự, hàng tháng huy động hội viên, đoàn viên ra quân tham gia dọn vệ sinh, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường; gắn thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động vì người nghèo, thực hiện chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Qua thực hiện các mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thuận với các chủ trương, giải pháp và nâng ý thức trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

Thời gian tới, MTTQ các cấp trong thành phố tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân thông qua các mô hình tự quản bảo vệ môi trường, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp vận động toàn dân bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội./.

Ngọc Thúy