Phối hợp và thống nhất hành động

Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo(07/07/2020)

Từ đầu năm đến nay, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã phối hợp với các nhà tài trợ, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực chăm lo, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Những bông hoa đẹp trong ngôi nhà Mặt trận(30/06/2020)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Người đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi người người thi đua, nhà nhà thi đua nhằm diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

Nhiều năm tham gia làm công tác Mặt trận, Chủ tịch MTTQ xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn - Nguyễn Thanh Hùng là một tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nhờ vậy, trong mọi hoạt(25/06/2020)

Nhiều năm tham gia làm công tác Mặt trận, Chủ tịch MTTQ xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn - Nguyễn Thanh Hùng là một tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nhờ vậy, trong mọi hoạt động công tác ông luôn nghĩ tới dân, nhìn từ dân để hành động.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi 2015 - 2020(23/06/2020)

        Ngày 19/6/2020 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết 05 năm thực hiện Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020 thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ninh Hải tích cực hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn(09/06/2020)

        Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Kế hoạch của UBND tỉnh, Ninh Hải đã tích cực triển khai hướng dẫn các ngành, địa phương trong huyện khảo sát, lập danh sách đối tượng hỗ trợ. Qua đó việc chi trả đã được các xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy định.

Hội Nông dân tỉnh: phối hợp với tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm túi trữ nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp(28/05/2020)

Ngày 26/5/2020, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm túi trữ nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp. Tham dự có 120 cán bộ, hội viên nông dân.  

Mặt trận huyện Ninh Sơn vận động xây dựng, thực hiện tốt mô hình “Xứ đạo bình yên”(02/03/2020)

Để góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian qua Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Ninh Sơn đã cùng với chính quyền và các đoàn thể địa phương phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự ở địa bàn khu dân cư, vùng đồng bào có đạo, trong đó nổi bật hơn cả phải kể đến là mô hình “Xứ đạo bình yên” tại Giáo xứ Triệu Phong và Giáo xứ Thạch Hà, xã Quảng Sơn, địa phương có 95% dân số là bà con giáo dân.

MTTQ xã Vĩnh Hải đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(11/02/2020)

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền và các ban ngành đoàn thể, thời gian qua Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích tham gia thực hiện có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng Vĩnh Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM).