Phối hợp và thống nhất hành động

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác phòng, chống dịch Covid -19(28/08/2020)

        Trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19 trên phạm vi cả nước; trong tháng 8/2020, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn.

Mặt trận huyện Ninh Hải vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới(12/08/2020)

     Ninh Hải là huyện đồng bằng ven biển, có 8 xã, 1 thị trấn với 50 thôn, khu phố, diện tích tự nhiện trên 25.358 ha. Dân số toàn huyện trên 111 ngàn người, trong đó có 9,24% là đồng bào dân tộc Chăm và Raglai. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân địa phương, đến nay 8/8 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2020 huyện Ninh Hải được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thành quả chung đó, có vai trò quan trọng của MTTQ và Tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc(05/08/2020)

Sáng ngày 04/8/2020, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nghĩ tới dân, nhìn từ dân để hành động(25/06/2020)

Nhiều năm tham gia làm công tác Mặt trận, Chủ tịch MTTQ xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn - Nguyễn Thanh Hùng là một tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nhờ vậy, trong mọi hoạt động công tác ông luôn nghĩ tới dân, nhìn từ dân để hành động.

Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo(07/07/2020)

Từ đầu năm đến nay, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã phối hợp với các nhà tài trợ, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực chăm lo, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Những bông hoa đẹp trong ngôi nhà Mặt trận(30/06/2020)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Người đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi người người thi đua, nhà nhà thi đua nhằm diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi 2015 - 2020(23/06/2020)

        Ngày 19/6/2020 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết 05 năm thực hiện Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020 thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ninh Hải tích cực hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn(09/06/2020)

        Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Kế hoạch của UBND tỉnh, Ninh Hải đã tích cực triển khai hướng dẫn các ngành, địa phương trong huyện khảo sát, lập danh sách đối tượng hỗ trợ. Qua đó việc chi trả đã được các xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy định.

Hội Nông dân tỉnh: phối hợp với tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm túi trữ nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp(28/05/2020)

Ngày 26/5/2020, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm túi trữ nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp. Tham dự có 120 cán bộ, hội viên nông dân.