Phối hợp và thống nhất hành động

Mặt trận huyện Ninh Sơn vận động xây dựng, thực hiện tốt mô hình “Xứ đạo bình yên”(02/03/2020)

Để góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian qua Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Ninh Sơn đã cùng với chính quyền và các đoàn thể địa phương phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự ở địa bàn khu dân cư, vùng đồng bào có đạo, trong đó nổi bật hơn cả phải kể đến là mô hình “Xứ đạo bình yên” tại Giáo xứ Triệu Phong và Giáo xứ Thạch Hà, xã Quảng Sơn, địa phương có 95% dân số là bà con giáo dân.

MTTQ xã Vĩnh Hải đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(11/02/2020)

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền và các ban ngành đoàn thể, thời gian qua Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích tham gia thực hiện có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng Vĩnh Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM).

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng(07/02/2020)

Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là một trong những hình thức giám sát quan trọng của MTTQ ở cơ sở, nhằm phát huy dân chủ trực tiếp, động viên nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc chấp hành, thực hiện chủ trương, chính sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng để đảm bảo đời sống pháp lý, giữ vững sự ổn định ngay từ cơ sở.

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội thăm, tặng quà cho hộ nghèo huyện Thuận Nam.(09/01/2020)

Sáng ngày 07/01/2020, đồng chí Phan Xuân Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã đến thăm, tặng quà cho hộ nghèo huyện Thuận Nam. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh.

Mặt trận huyện Bác Ái với công tác chăm lo cho người nghèo(28/03/2019)

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự phối hợp của chính quyền và các đoàn thể của huyện; sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ công tác Mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, mà nổi bật là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Mặt trận các cấp đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động(25/07/2018)

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể đã phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các hoạt động chăm lo cho người nghèo, các hộ gia đình chính sách và thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Mặt trận các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường(27/06/2018)

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 28-9-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo”, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng, các cơ quan thông tin - truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền. Qua đó hướng dẫn việc xây dựng, nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp.

Mặt trận phối hợp thực hiện vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm(27/03/2018)

Căn cứ Chương trình phối hợp số 926/KH-UBND-MTTQ ngày 20-3-2017 của UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành pháp luật và nêu cao trách nhiệm trong việc bảo đảm ATTP.

Thanh Hải: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới(14/11/2017)

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể xã Thanh Hải (Ninh Hải) đã phát huy tích cực vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay, góp sức thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.