Hoạt động chung
Hoạt động chung
Phối hợp tuyên truyền, vận động giáo dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
20/03/2020 
thăm Mục sư Kiều Bảo Toàn

Chiều ngày 19/3/2020, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phan Hữu Đức cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh, Sở Y tế  đã thăm, gặp gỡ Linh mục Trịnh Hữu Hưởng - đại diện miền Ninh Thuận, kiêm Hạt trưởng Giáo hạt Phan Rang; Linh mục Nguyễn Kim Đệ - Hạt trưởng Giáo hạt Ninh Hải và Mục sư Kiều Bảo Toàn - Nhà thờ Tin lành Phan Rang để cùng trao đổi thông tin, phối hợp công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

thăm Linh mục Trịnh Hữu Hưởng

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã thông tin về tình hình, diễn biến mới nhất của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị, các vị tăng cường phối hợp cùng với Mặt trận trong công tác vận động, tuyên truyền bà con giáo dân thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế cũng như thực hiện các biện pháp bảo vệ, nâng cao sức khỏe của người dân, gia đình và cộng đồng, góp phần phòng chống và tránh lây lan dịch bệnh Covid-19.

thăm Linh mục Nguyễn Kim Đệ

.

Phạm Trí