Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Ninh Thuận: 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2019. 
08/08/2019 
Đ/C Trương Thị Ngọc Ánh, PCT Ủy ban TW MTTQVN, Phó Trưởng ban chỉ đạo TW CVĐ trao Bằng khen cho các tập thể Ảnh K.N
Vùa qua, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động tại Hà Nội.

Toàn quốc có 82 tập thể và 147 cá nhân được  tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  giai đoạn 2014- 2019.

Ninh Thuận  có 01 tập thể và 02 cá nhân được nhận Bằng khen gồm Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh; Ông Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo CVĐ tỉnh và Ông Phan Văn Luông, Trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công thương.

K.N